Mgr. Jitka Musilová


Mgr. Jitka Musilová, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Čeština •  Francouzština

Co nejvíce překládám

Diplomy a osvědčení • Osvědčení • Obchodní korespondence • Dokumentace • Novinové články • Korespondence • Pojišťovací dokumentace • Propagační materiály, letáky

Obory a odbornosti

Daně • Cestovní ruch • Kosmetika • Historie • Ekologie a životní prostředí • Divadlo • Problematika EU • Lidské zdroje a personalistika

Moje překladatelské služby

Překládám z/do francouzštiny levně a profesionálně texty z různých oblastí, tj. smlouvy všeho druhu, propagační materiály, manuály, návody, webové stránky, korespondenci, patenty, lékařské zprávy i technické dokumenty (zde záleží na konkrétním oboru), apod.

Vyhotovený překlad Vám odevzdám v co možná nejkratším termínu e-mailem ve stejném formátu jako originál a vystavím Vám na něj fakturu.

Související služby

  • Expresní překlad  –

    Pokud zrovna nebudu plně vytížená jinou zakázkou, vyhotovím pro Vás i expresní překlad, a to bez příplatků. Tzn. že Vám v den přijetí zakázky můžu odevzdat již hotový překlad (v rozsahu do zhruba 5 NS).

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
1 normostrana (1 NS = 1800 znaků vč. mezer) z FR do ČJ  190 - 210 Kč
1 normostrana (1 NS = 1800 znaků vč. mezer) z ČJ do FR  195 - 220 Kč
Odborné překlady (např. patenty apod.)  220 - 250,- Kč / 1 NS
Soukromá výuka francouzštiny v Brně ve Starém Lískovci  200,- Kč / 45 min.
 220,- Kč / 60 min.
 300,- Kč / 90 min.

Poznámka

Cena závisí na odbornosti textu i cílovém jazyce.
Nabízím množstevní slevu i slevu pro pravidelné zákazníky.
Minimální fakturované množství je 0,5 NS, u překladů v rozsahu od 0,6-0,9 NS zaokrouhluji na 1 NS.
U překladů v rozsahu od 1 NS výše zaokrouhluji na desetiny, příp. i na setiny NS (např. 2,3 NS; 7,75 NS atd.)

Mgr. Jitka Musilová

Karpatská 3, Brno-Starý Lískovec
Reklama:

Jazykové weby